Máy xới quay

  • Agriculture Rotary Tillers

    Máy quay rô to nông nghiệp

    Chi tiết sản phẩm Máy xới quay với răng cắt quay làm bộ phận làm việc còn được gọi là máy xới quay. Theo cấu hình của trục lưỡi quay, nó có thể được chia thành loại trục ngang và loại trục dọc. Máy xới trục ngang với trục lưỡi ngang được sử dụng rộng rãi. Phân loại có khả năng nghiền đất mạnh. Một thao tác có thể làm cho đất tơi xốp, đất và phân bón được trộn đều và mặt bằng đạt yêu cầu ...