Khác

  • Other Engine Pump

    Bơm động cơ khác

    Chi tiết sản phẩm Theo nguyên lý làm việc khác nhau, nó có thể được chia thành các loại máy bơm khác nhau. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của chúng tôi chủ yếu liên quan đến dòng máy bơm ly tâm, dòng máy ép giếng, dòng máy phun nước, dòng máy bơm dòng hỗn hợp, dòng máy tự mồi và dòng máy mỏ. Máy bơm ly tâm dòng IQ (còn được gọi là máy bơm ly tâm nhẹ và nhỏ) được thiết kế theo các điều kiện quốc gia và đáp ứng các yêu cầu về cấu trúc đơn giản, trọng lượng nhẹ, giá rẻ, hiệu suất tốt và c ...