Người trồng tỏi

  • Garlic Planter

    Người trồng tỏi

    Chi tiết sản phẩm Máy trồng tỏi này có thể được sử dụng rộng rãi ở vùng đồng bằng và đồi núi để thực hiện cơ giới hóa việc trồng tỏi quy mô. Thông qua việc điều chỉnh đầu tỏi, nó có thể thực hiện trồng tại chỗ liên tục. Bảng thông số kỹ thuật Đơn vị mẫu RYGP-4 RYGP-5 RYGP-6 RYGP-7 RYGP-8 RYGP-9 RYGP-10 Hàng gieo hạt 4 5 6 7 8 9 10 Công suất phù hợp hp 12-20 15-30 18-50 20-60 25-70 25-80 30-90 Chiều rộng làm việc mm 80 ...